Button which toggles menu visibility

Babysvømming

Babysvømming er en trivelig og lærerik aktivitet for både foreldre og barn. Dette er barnas første fase i vanntilvenning. 

Babysvømming er første fase i vanntilvenning. Barna blir vant med å kjenne vannet både over og under vannflaten, og får kjenne hvordan dette påvirker kroppen. De får muligheten til å utvikle seg motorisk, da de mestrer mange bevegelser i vann som de ikke er klare for på land. 

Hovedmålet med babysvømming er vanntilvenning og trygghet i vannet, i tillegg til at vi legger vekt på selvbergingsferdigheter. Vi fokuserer blant annet på øvelser som lærer barnet fremdrift og bevegelse, å hente luft og å gripe tak i ting. Babysvømming foregår på barnets premisser, og foreldre deltar aktivt i bassenget. Trygghet må alltid være tilstede dersom læring skal finne sted.

babysv__m.jpg

Praktisk informasjon

Vi ønsker at barna skal være fylt 2 måneder og veie over 4 kg før de begynner på kurset. Vi kjører to kurs, begge med oppstart i uke 39, det er maks 12 deltakere per kurs. 

Høstens kurs er fullbooket. 

Oppstart: 26. september 2018 

Antall ganger: 8 kursganger, hver gang er 30 minutter

Kursdag: Onsdager fra klokken 14.00 - 14.30 og 14.40 - 15.10

Hovedinstruktør: Marte Melbø

Instruktør: Lisbeth Stavik Tautra

NB: Høstens kurs er fullbooket.