Informasjon til årskort- og klippekortkunder i Moldebadet

Moldebadet jobber mot åpning 15. juni. Klippekort, halv- og helårskort har fått forlenget utløpsdato, og badegjester med AvtaleGiroavtaler har fått opptil 3 måneders betalingsfri. Kursdager vil bli tatt igjen ved åpning av anlegget. Noe vil bli tatt opp igjen til høsten.

Så snart vi åpner dørene vil vi legge ut informasjon på våre nettsider, Facebook og Instagram.

Alle våre kurs i regi av Moldebadet igangsettes når vi åpner anlegget og kursdager du har mistet i denne perioden blir tatt igjen. Informasjon om kursdager vil dere få på e-post. Følg med på moldebadet.no, Facebook og Instagram for ny informasjon.

Vi vil også sende ut SMS til dere som har godkjent dette i kunderegisteret vårt. Om noen av dere ønsker å registrere dere for mottak av SMS kontakt vår resepsjon på telefon 71111980. Telefontiden er 09:00 - 16:00 på hverdager.

Flere nyheter