Fra rumpetroll til hai med Moldebadet Svømmeskole!

Lær barna å svømme med Moldebadet Svømmeskole. Her lærer de å bli trygg i vannet, og får utvikle seg i ulike svømmeteknikker.

Moldebadet sin svømmeskole passer for barn i alderen 4 – 10 år og inneholder to semester, høst og vår. De blir delt inn i små grupper på 4 - 5 barn per instruktør. Svømmeskolen er inndelt i 9 ulike nivåer hvor barna til en hver tid blir evaluert, og får delta på det nivået som passer de best.

Svømmeskolen har oppstart i uke 46.

PRAKTISK INFORMASJON

Pris per semester: Kr 3130,- (Kr 300,- i rabatt for de som har gyldig årskort i kursperioden. Dette gjelder ikke gratis årskort for 2. klassinger)

Kursdag: Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 17.00–19.00

Fagansvarlig: Ilona Moen

Hovedinstruktør: Sander Hatlestad og Ilona Moen

Svømmeskolen har oppstart i uke 46.

Klikk her for mer info om svømmeskolen

RUMPETROLL

Dette nivået egner seg best for barn fra 4 år og opp til skolealder. Her trenger man ikke å ha noen forkunnskaper innen svømming. Vi jobber mye med fokus på trygghet i vann og selvberging.

SKILLPADDE

Dette nivået er spesielt egnet for skolebarn uten svømmekunnskaper, her er det mest fokus på å være trygg i vannet og selvberging.

FROSK

Frosk krever at man behersker ulike teknikker som læres på nivå rumpetroll. Best egnet for barn fra 4 år og opp til skolealder. VI holder fortsatt mye fokus på trygghet og kontroll i vannet.

GULLFISK/BLEKKSPRUT

Dette er nivået etter frosk og skillpadde, for barn fra 4 – 10 år. Her lærer man grunnleggende svømmeteknikker og får et innblikk i de ulike type svømmemåtene.

PIRAJA

På dette nivået er banen dobbelt så lang som tidligere nivå, og antall elever er også doblet. Vi har fokus på svømmeteknikker, men har fortsatt selvbergingstrening. I tillegg lærer barna å beherske nye teknikker som blant annet crawlsvømming.

DELFIN

Her videreutvikler vi teknikker som crawl, rygg og butterfly. Barna forberedes også på neste nivå som er i idrettsbassenget (25m).

SVERDFISK

Dette er første nivå i idrettsbassenget og holder et høyere intensitetsnivå enn de tidligere nivåene. Her har vi fokus på brystsvømming, og jobber med å trene elevene opp på det øverste nivået.

HAI

Hai er det øverste nivået på svømmeskolen. Her må man kunne alle de ulike svømmemetodene, og instruktøren har en verbal rolle enn ved tidligere nivå. En «hai»-elev svømmer hele lengden på idrettsbassenget (25 m) selv.

Flere nyheter