Button which toggles menu visibility

PÅMELDING: Moldebadet svømmeskole 4 - 10 år

Påmelding til vårsemesteret åpner mandag 19. juni klokken 09:00!

svømmeskole


Moldebadet Svømmeskole har pr i dag 160 elever i uken.
Barna blir delt inn i små grupper på 4-5 barn pr instruktør.

Semesteret innholder 15 kursdager per halvår (høstsemester og
vårsemester). Dette gir kontinuitet og god mulighet til å tilpasse
undervisningen til hvert enkelt barn. Vi evaluerer barna underveis i kurset og det kan skje endringer på grupper og nivå ved behov.

PÅMELDING ÅPNER MANDAG 19.06.17 KLOKKEN 09:00 OG STENGER MANDAG 17. JULI KLOKKEN 17:00.
PÅMELDING ER BINDENDE.

Pris kr 2900 - (kr 300,- i rabatt for de som har årskort)

Alle som melder seg på vil bli informert om barnet har fått tildelt plass innen 4. august.

Kursoppstart blir i uke 35.

Kursene holdes på tirsdager og onsdager i tidsrommet mellom kl 17.00 og 19.00.

Fagansvarlig for Moldebadet Svømmeskole er: Ilona Moen

SmåKnott fra de har fylt 4 år og frem til de begynner på skolen.
TøffeKnott fra skolestart t.o.m 9 år


Moldebadet Svømmeskole oppsigelse:
Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig til Moldebadet Svømmeskole. Det er ikke tilstrekkelig å si fra til instruktøren din.
Alle elever i Moldebadet svømmeskole får skriftlig beskjed om opptaket. Normalt skjer hovedopptaket i siste halvdel av juni og i første halvdel av desember. Dersom du ikke ønsker å benytte tildelt plass, er det noen viktige datoer å huske på:

01. desember: Dersom du ønsker å slutte etter høstsemesteret, må du sende skriftlig oppsigelse innen denne datoen.
Sier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for vårsemesteret.


15. mai: Dersom du ønsker å slutte etter vårsemesteret må du sende skriftlig oppsigelse innen denne datoen.
Sier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for høstsemesteret.

Skriftlig oppsigelse sendes pr. epost til bestilling.moldebadet@molde.kommune.no

Påmeldingsfrist: 17. juli kl. 16:00.

FORELDREMØTE holdes i januar uken før oppstart

PÅMELDINGSSKJEMA vil komme lengst ned på denne siden.
BINDENDE PÅMELDING.

Fødselsnummer voksen: 
Navn på voksen: 
Adresse: 
Postnummer: 
Poststed: 
Mobil: 
E-post adresse: 
Barnets navn: 
Barnets fødselsdato: 
DD.MM.ÅÅ
Kan barnet ha ansiktet under vann?: 


Må barnet bruke flytemiddel (armvinger, flytevest, flytebelte eller lignende) for å holde seg flytende på dypt vann?: 


Kan barnet dykke under vann etter ringer på bunnen eller sette seg på bunnen?: 


Er det tidspunkt som ikke passer eller noe annet vi trenger å vite før barnet får plass i Moldebadet Svømmeskole: 
Tegn igjen